Planleggingsdager og åpningstider 2017/ 2018

              Åpningstider

Barnehagen holder åpent fra kl 06.45-16.30, mandag til fredag.

Viktig å merke seg barnehagens åpningstid og stengetid. Kl 0645 åpner vi dørene i barnehagen. Kl 1630 skal personalet stenge barnehagen. Til da skal alle barna være hentet, påkledd og ute av barnehagen.

Barnehagen er åpen hele året bortsett fra 5 dager som benyttes til felles planlegging for hele personalet. Disse dagene er barnehagen stengt.

Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00

I romjulen har vi reduserte åpningstider. Kommer eget skriv om dette i god tid i forkant.

Planleggingsdagene i barnehageåret 2017/2018 er:

Tirsdag og Onsdag                 15. og 16. august 2017
Fredag                                  17. november 2017
Tirsdag                                 2. januar 2018 
Tirsdag                                 3.. april 2018.

I tillegg til planleggingsdagene skal alle barna ha 3 ukers ferie fra barnehagen i løpet av året. De 3 ukene skal være sammenhengende(jfr vedtektene). I utgangspunktet skal disse ukene tas i barnehageåret 2017/ 2018. Altså i ukene før oppstart av nytt barnehageår 2018/2019.

Om barnehageplassen skal sies opp på våren, må dette gjøres før den 1. april. Barna kan da gå ut mai måned. Om plassen ikke sies opp, går barna ut barnehageåret.