Planleggingsdager og åpningstider 2018/ 2019

 

Åpningstider

Barnehagen holder åpent fra kl 06.45-16.30, mandag til fredag.

Viktig å merke seg barnehagens stengetid. Kl 1630 skal personalet stenge barnehagen. Til da skal alle barna være hentet, påkledd og ute av barnehagen.

Barnehagen er åpen hele året bortsett fra 5 dager som benyttes til felles planlegging for hele personalet. Disse dagene er barnehagen stengt.

Julaften og nyttårsaften er barnehagen i tillegg stengt.

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00

Planleggingsdagene i barnehageåret 2018/2019 er:

Torsdag og Fredag             16. og 17. august 2018.
Fredag                                   16. november 2018.
Onsdag                                 2. januar 2019.
Tirsdag                                  23. april 2019.

I tillegg til planleggingsdagene skal alle barna ha 4 ukers ferie fra barnehagen i løpet av året. 3 av ukene skal være sammenhengende(jfr vedtektene). I utgangspunktet skal ferieukene tas i barnehageåret 2018/ 2019. Altså i ukene før oppstart av nytt barnehageår 2019/2020. Men blir dette vanskelig ta kontakt med barnehagen.