Planleggingsdager og åpningstider 2016/ 2017

              Åpningstider

Barnehagen holder åpent fra kl 06.45-16.30, mandag til fredag.

Viktig å merke seg barnehagens stengetid. Kl 1630 skal personalet stenge barnehagen. Til da skal alle barna være hentet, påkledd og ute av barnehagen.

Barnehagen er åpen hele året bortsett fra 5 dager som benyttes til felles planlegging for hele personalet. Disse dagene er barnehagen stengt.

Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00

Planleggingsdagene i barnehageåret 2016/2017 er:

Mandag og Tirsdag                 15. og 16. august 2016
Fredag                                  18. november 2016
Mandag                                 2. januar 2017 
Tirsdag                                 18. april 2017.

I tillegg til planleggingsdagene skal alle barna ha 3 ukers ferie fra barnehagen i løpet av året. De 3 ukene skal være sammenhengende(jfr vedtektene). I utgangspunktet skal disse ukene tas i barnehageåret 2016/ 2017. Altså i ukene før oppstart av nytt barnehageår 2017.

Om barnehageplassen skal sies opp på våren, må dette gjøres før den 1. april. Barna kan da gå ut mai måned. Om plassen ikke sies opp, går barna ut barnehageåret.