Tverå

Tverå barnehageåret 2016/2017.

Høsten 2016 er vi 4 voksne som deler om bemanningen på avdelingen.

Vi er: Maria, Chatrine, siw og Lisbeth.

Barnegruppa består i høst av 12 barn fra 0-3 år. 

I år har vi en gruppe med mange små barn og vil legge til rette for en rolig og god start for de nye. Aktiviteter, turer og utetid blir tilrettelagt slik at det passer barnas behov. Vi har også tre store barn som vil være med på 2 årsgruppa. 2 årsgruppa vil få et annet tilbud med mer tur, utetid og aktiviteter.

Hver 2. uke har vi på Tverå ansvar for fjøsstell. Da i hovedsak kaninene. Vi mater, gir vann, gjør reint og steller med dem. Vi besøker også de andre dyrene vi har i fjøsen slik at barna blir godt kjent med livet på gården. Vi jobber mye med tema gjennom hele året og gården går som en rød tråd gjennom våre tema. I høst vil vi jobbe med sau og gris som tema og da er det fint å få dyrene tett på.

Barna er og med og forbereder middag, koker egg som vi har hentet hos hønene, skreller gulrøtter, poteter ol og baking av brød og rundstykker.

Og helt til slutt, er det noe dere foreldre ønsker å formidle til oss, vite mer om eller det er andre ting så er det bare å ta kontakt med oss på avdelingen.

 

Hilsen fra alle oss på Tverå.