Historikk

Anita og Jostein Hunstad åpnet Medås Gårdsbarnehage i 1999, etter å ha bodd og drevet med sau i bygda siden 1983. I dag driver de hjemkommunens største private barnehage.

For over tredve år siden, nærmere bestemt i året 1983, kjøpte Anita og Jostein gården på Medås. Ingen av dem hadde vokst opp på gård, ei hadde de noen som helst tilknytning til den idylliske bygda. Interessen for dyr og gårdsdrift hadde imidlertid de begge, så etter å ha møttes på landbruksskolen på Kleiva, endte det med at de kjøpte gården på Medås, bosatte seg der og fikk tre sønner. 

Gården var tilrettelagt sauedrift, så paret kjøpte seg sau og begynte sin hverdag som bønder. Det gikk bra de første årene, selv om begge hadde annen jobb ved siden av gårdsdriften. Etter hvert som tiden gikk, viste det seg at det å drive med sau bydde på utfordringer.  Da sauene var ute på sommerbeite, var også rovdyrene i skogene og lusket.  Dette gjorde at driften ble lite lønnsom.

Paret undersøkte muligheten for å legge om driften til andre husdyr, noe som viste seg å være tilnærmet umulig på den tiden. Dette gjorde at Anita og Jostein måtte tenke utradisjonelt, i håp om at de kunne beholde en arbeidsplass eller to på gården. 

Anita var vikar i Vestmyra barnehage da hun fikk ideen om en gårdsbarnehage. Hun begynte å undersøke mulighetene, og straks var idé gjort om til handling. Barnehagen ble en realitet. Etter hvert som den tok form, trappet paret ned på sauedriften. Til slutt var det bare sauer igjen for barnehagens sin del. Disse beitet hjemme på gården om sommeren.

Høsten 1999 åpent Medås Gårdsbarnehage. Da hadde barnehagen én avdeling med plass til 18 barn. Seks søknader om barnehageplass kom inn den høsten, men allerede før jul var alle plassene tatt i bruk.

Gjennom årenes løp har barnehagen blitt utvidet flere ganger. I dag har den over hundre barnehageplasser fordelt på fem avdelinger. I tillegg er det kommet en rekke nye dyr på gården, og saueholdet er blitt trappet opp.

I alle år har det blitt lagt stor vekt på at gården og gårdstradisjoner skal inkluderes i den pedagogiske planleggingen, samt at barna skal få være mye ute i naturen.

– Vi ønsker små og store velkommen til vår flotte gårdsbarnehage og håper dere trives godt her oss hos, sier Anita og Jostein Hunstad.

Anita og Jostein Hunstad