Miniklubben

Miniklubben er en klubb for de eldste barna på småbarnsavdelingene som til høsten skal flytte over på storbarnsavdelingene, Kårstua og Stabburet.

Klubben er ment som et tilbud til barna for å lette overgangen til storbarnsavdelingene, slik at de ikke trenger en ny tilvenning der til høsten.

Miniklubben avholdes hver tirsdag. Da holder vi på med spennende aktiviteter og drar på turer både i nærmiljøet rundt barnehagen og med bussen.