Endring av betalingssatser. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016

Regjeringa har lagt inn ei økning av maksprisen for hel plass til 2730,- fra 01.01.2017 i neste års statsbudsjett. Fauske kommune vedtok på kommunestyrermøtet 15.12.2016 ei økning tilsvarende dette. For dere som foreldre betyr dette også ei økning for barnehageplassen i Medås Gårdsbarnehage(se vedlegget.)